կարեկցութիւն

կարեկցութիւն

Mowradyan 1993: 320 (section 1)

Պիտ. (ed. 1993) p.73. 76. 78

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՐԵԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1067 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c գ. συμπάθεια, ἕλεος coomiseratio. Կարեկիցն լինել. վշտակցութիւն. ախտկցութիւն. մարդասիրութիւն. եւ Ընդակցութիւն. գութ ազգակցութեան: *Մարդ զքեզ վարկանելով՝ կարեկցութեամբ մեզ հաւասարել. Խոր. ՟Գ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0551 Chronological Sequence: 7c, 12c գ. οἱκτιρμός, οἱκτείρημα, σπλάγχνα clementia, miseratio, pietas, viscera Գութ. գթածութիւն. գորով. աղեկիզութիւն. կարեկցութիւն. մարդասիրութիւն. խնամ. սէր ընտանի. գթալն, խղճալն. ... *Բազում են գթութիւնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. συμπάθεια, το συμπαθές commiseratio, humanitas, eadem pati Կարեկցութիւն. վշտակցութիւն. չարչարակցութիւն. ցաւակցութիւն. *Ախտակցութեանն յուզումն ... Մարդ՝ առ ʼի նմանապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱԽԱՐՇՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0031 Chronological Sequence: Unknown date գ. Խարշումն աղեաց ʼի գթոյ. կարեկցութիւն. սրտացաւութիւն. կսկիծ. *Աղախարշումն բարեկամաց. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՊԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: 6c գ. իբր աղեօք գթոյ եւ սիրոյ պատումն. բնաւորական բերումն. սէր եւ կարեկցութիւն. συμπάθεια consensus in adfectibus *Զայն որ ըստ երկնայնոց առ երկրայինս աղապատանք. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵԿԻԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱՂԷԿԻԶՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՂԵԿԻԶՈՒԹԻՒՆ Սրտցաւութիւն. մորմոքումն. կարեկցութիւն. գորով. գութ. կսկիծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷԿԻԶՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. ԱՂԷԿԻԶՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՂԵԿԻԶՈՒԹԻՒՆ Սրտցաւութիւն. մորմոքումն. կարեկցութիւն. գորով. գութ. կսկիծ. *Սիրով եւ աղէկիզութեամբ խրատել. Լմբ. պտրգ.: *Երկիւղիւ Աստուծոյ՝ աղեկիզութեամբ յանդիմանել. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Early classical, 10c συγγνώμη indulgentia որ եւ ԱՐԳԱՀԱՏԱՆՔ Գթասիրութիւն. կարեկցութիւն. *Արգահատութիւն բերէ անամօթութիւն աղքատի. Ոսկ. մ. ՟Բ 10: *Ոչ եթէ ʼի դատապարտութիւն, այլ առաւել եւս յարդահատութիւն. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱՂ — ( ) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c մջ. ὁί heu Վա՛յ. եղո՛ւկ. ո՛հ. վա՛հ, ափսո՛ս. ավա՛խ, ավէ՛խ, օ՛հ, եազը՛գ. *Աւա՛ղ բախտին: Աւա՛ղ զրկանացս: Աւա՛ղ թշուառական պատմութեանս. Խոր ՟Բ. 12: ՟Գ. 68: *Վա՛յ եւ աւա՛ղ, զի կորնչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՓՍՈՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0398 Chronological Sequence: 13c գ. Ափսոսելն. աւազանք. կարեկցութիւն. *Զափսոսանաց բանս նուիրէ. Գէ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵԼՈՒՄՆ — (լման.) NBH 1 0534 Chronological Sequence: 10c, 12c գ. Գելուլն. ճնշումն. ճմլումն. *Գելումն սրտին խոնարհեցուցանէ ʼի կարեկցութիւն. Խոսր.: Սարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.